Štatistiky dopravnej nehodovosti

 

Tabuľka 1 Štatistika dopravnej nehodovosti v SR za rok 2010  

 


 Tabuľka 2  Porovnanie počtu dopravných nehôd za rok 2009 a 2010

 

 


 

Graf 1 Porovnanie počťu DN a poštu usmrtených v SR v rokoch 2009 - 2010

 

 

Z tabuľky 2 je zrejmé, že v roku 2010  klesol celkový počet dopravných nehôd,

počet usmrtených a tiež počet ťažko a ľahko zranených.

 

 

Zníženie

dopravnej nehodovosti pripisujem prijatiu nového cestného zákona z dielne

Ministerstva vnútra SR, ktorý platí od 1. februára 2009.

Zmeny, ktoré nový zákon zaviedol :

 

⇒ celoročné svietenie

⇒ zákaz telefonovania počas jazdy

⇒ prísnejšie sankcie za alkohol za volantom

⇒ zníženie rýchlosti v obci zo 60 km/h na 50 km/h

⇒ povinné zimné pneumatiky na súvislom snehu, ľade alebo námraze

⇒ nosenie ochrannej prilby cyklistami pri jazde mimo obce

⇒ nosenie oblečenia s reflexnými prvkami chodcami mimo obce 

 

Okrem sprísnenia sankcií voči nedisciplinovaným vodičom polícia pripravuje rôzne

dopravno-bezpečnostné akcie, ktorých cieľom je pôsobenie na účastníkov cestnej

premávky tak, aby sa znížila dopravná nehodovosť na našich cestách.

 

 

 Graf 2 Veková štruktúra vodičov, ktorý spôsobili dopravnú nehodu v roku 2010

 

 

Užitočné odkazy: 

www.becep.sk/index.php/statistiky/motorizovani-uastnici-cp

www.minv.sk/?statisticke-ukazovatele-sluzby-dopravnej-policie