Nehody a príčiny

 

  1. Subjektívne

 

-    neprimeraná rýchlosť (najmä neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, poveternostným podmienkam a vlastnostiam vozidla a nákladu, prekročenie stanovenej rýchlosti jazdy,

-    nedodržanie prednosti v jazde (najmä nerešpektovanie dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“, „Stoj, daj prednosť v jazde“, nedanie prednosti vozidlám prichádzajúcim sprava, protiidúcim vozidlám,

-    jazda na nesprávnej strane,

-    jazda pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

-    nesprávne predchádzanie (najmä predchádzanie bez dostatočného bočného odstupu, predchádzanie na mieste kde je to dopravnou značkou zakázané a pod.),

-    porušenie základných povinností (najmä neprispôsobenie svojho správania sa stavu a povahe vozovky, hustote a intenzite cestnej premávky, nevenovanie sa riadeniu vozidla, preťaženie vozidla, nesprávne uloženie nákladu a pod.),

-    nesprávny spôsob jazdy (ide najmä o nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom, jazdu po nesprávnej strane vozovky, ohrozenie vodiča vozidla pri predchádzaní,

       -   technická závada vozidla (najmä závada v brzdovom systéme, závada na riadení vozidla, náhly únik vzduchu z pneumatiky, odpadnutie                                                     kolesa a pod.).

 

  1. Objektívne

 

-    zlý technický stav pozemnej komunikácie (priečne a pozdĺžne nerovnosti, výtlky a pod.),

      -   nepredvídateľná udalosť (bodová závada komunikácie ako je olej na vozovke, vytekanie vody na vozovku  a jej namŕzanie a pod.). 

 

Užitočné odkazy: 

www.becep.sk/index.php/nehody-a-priciny/rychlost 

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NDTz-7tcH50J:www.cestnaspol.sk/documentyW/B01_Fajta_Monitorovanie_a_riesenie_pricin_dopravnych_nehod.pps+pr%C3%AD%C4%8Diny+dopravn%C3%BDch+neh%C3%B4d&cd=3&hl=sk&ct=clnk&gl=sk