Odťah vozidiel

V prípade vzniknutej dopravnej nehody tvorí ODŤAH vozidiel jeden z hlavných problémov na mieste dopravnej nehody. Zabezpečiť odstránenie prekážky cestnej premávky je podľa zákona o cestnej premávke povinný ten, kto ju spôsobil. Vo väčšine prípadov sú vodiči poškodených vozidiel v šoku, alebo odťah ktorý zabezpečia majitelia poškodených vozidiel je vzdialený desiatky až stovky kilometrov. Vo veľa prípadoch sa tiež stáva, že majitelia poškodených automobilov často hľadajú najlacnejšie alternatívy a veľakrát sa stane, že vozidlo, ktoré príde na odťah poškodeného vozidla je nevyhovujúce. Tu by som chcel poukázať na neprimerané časové straty, ktoré vznikajú pri takomto odstraňovaní. Vozidlá vykonávajúce odťah by mali byť vybavené prvkami charakterizujúcimi vozidlo s právom prednostnej jazdy. Jedná sa o prvok, ktorý je potrebný pri urýchlenom odstránení prekážky na vozovke. Obsluha takejto ťažkej techniky by mala byť odborne školená, disponovať profesionálnym oblečením a ich vozidlá by mali byť dobre označené. Toto všetko je potrebné na zachovanie bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. 

V nasledujúcich odkazoch prikladám firmy a  celoslovenské združenie (ASOS) samostatne podnikajúcich živnostníkov a právnických osôb v oblasti profesionálneho poskytovania odťahových a cestných služieb.

 

www.asos.sk

www.jefta.sk/application/sk/home/