Hasičský a záchranný zbor

 

 

Hasičský a záchranný zbor je jednou zo základných zasahujúcich zložiek integrovaného záchranného systému. Plní úlohy spojené s hasením požiarov, poskytuje záchranné práce pri haváriách, prírodných katastrofách a iných mimoriadnych udalostiach. Podieľa sa tiež na poskytovaní predlekárskej pomoci ako aj odsune zranených. Záchranné práce hasičov pri dopravných nehodách plní Hasičská a záchranná služba, ktorá okrem vyslobodzovania a zachraňovania osôb pri dopravných nehodách poskytuje predlekársku pomoc zraneným osobám na mieste zásahu.

 


Hasič – záchranár vykonáva nasledovné činnosti :

 

    a) označuje a vytyčuje priestor dopravnej nehody pomocou výstražných kužeľov,

        vytyčovacích stojanov a pások,

    b) vyslobodzuje osoby pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia,

    c) poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým osobám, spolupracuje

        so zamestnancami rýchlej zdravotnej pomoci pri naložení a pri transporte

        zranených,

    d) vykonáva likvidáciu požiarov podľa určeného postupu,

    e) zabezpečuje vypnutie agregátov vozidiel, odpojenie akumulátorových batérií

        alebo iných zdrojov elektrického prúdu,

    f) spolupracuje pri likvidácii nebezpečných látok v mieste dopravnej nehody,

    g) obsluhuje potrebné náradie a vykonáva činnosti pri odstraňovaní havarovaných

        vozidiel z cesty,    

    h) zabezpečuje v prípade zníženej viditeľnosti osvetlenie miesta nehody.

 

Užitočné odkazy:

www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor

www.rescue.sk/real.pearcomp?0?183?p6