Spolupráca Policajného zboru SR a Inšpektorátu práce

19.01.2011 20:03

 

 

Prezídium Policajného zboru SR a Národný inšpektorát práce podpísali novú dohodu o spolupráci pri kontrolách vodičov autobusov a nákladných vozidiel.


BRATISLAVA 19. január 2011 – Národný inšpektorát práce a Prezídium Policajného zboru SR podpísali v uplynulých dňoch dohodu o spolupráci pri vykonávaní kontrol vodičov autobusov a väčších nákladných vozidiel. Inšpektori práce tak spolu s políciou budú spoločne vykonávať kontroly dodržiavania pracovného času či doby odpočinku vodičov napríklad aj v nočných hodinách.

„Nová dohoda nám umožní efektívnejšie a vo väčšom rozsahu vykonávať inšpekčnú činnosť, čo by malo viesť k zlepšeniu bezpečnosti na cestách,“ povedala generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Jana Popovičová. Len v prvom polroku vlaňajška totiž inšpektori práce zistili pri kontrolách v tejto oblasti takmer 3000 porušení predpisov.
„V minulom roku polícia skontrolovala viac ako 16 a pol tisíc vodičov. Zistili sme takmer 4 tisíc priestupkov na úseku dodržiavania sociálnej legislatívy. Podpis dohody prinesie viac kontrolovaných vozidiel a ich vodičov,“ povedal viceprezident policajného zboru Ľubomír Ábel. Platnosť podpísanej dohody nie je časovo obmedzená. Užšia spolupráca sa bude týkať oblastí plánovania, koordinácie a vykonávaní kontrol či objasňovaní priestupkov.

Nová dohoda rozširuje možnosti spolupráce medzi políciou a inšpekciou práce pri jednotlivých kontrolách. Predchádzajúca podobná dohoda umožňovala inšpektorom práce vykonať spoločné kontroly len s Odborom špecializovaných kontrol Prezídia Policajného zboru. Tieto policajné zložky však nemali personálne zastúpenie v každom kraji, čo bolo pre rastúci počet kontrol nevyhovujúce. Oproti roku 2006 bol totiž v minulom roku počet spoločných kontrol vyšší o 150 percent. Nová dohoda preto umožňuje vykonávať kontroly s územne príslušnými krajskými dopravnými inšpektorátmi.
Navyše, kým v minulosti sa spoločné kontroly vykonávali najmä v predpoludňajších hodinách, nová dohoda inšpekciu práce a políciu zaväzuje aj ku pravidelným kontrolám v popoludňajších hodinách a pri mimoriadnych kontrolných akciách aj v nočných hodinách. Takéto kontroly sa budú vykonávať vo všetkých krajoch.

Ilustračný obrázok

 

Vodiči autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 tony podľa zistení inšpekcie práce napríklad nedodržiavajú bezpečnostné prestávky počas jázd, denné či týždenné doby odpočinku a denný limit jazdy. Inšpekcia tiež odhalila nesprávne zaznamenávanie údajov na záznamových zariadeniach – tachografoch. Ide o chybné prepínanie činnosti na tachografoch, napríklad pri čerpaní odpočinku.

Čoraz častejšie sa tiež začalo odhaľovať používanie magnetov, ktoré vodiči prikladajú k digitálnym tachografom. Magnet zariadenie vyradí z činnosti. Iným problémom je používanie dvoch kariet vodiča jedným vodičom, poprípade troch kariet v prípade dvojčlennej posádky (najmä zájazdové autobusy).
Podobná dohoda medzi inšpekciou práce a políciu existovala aj v minulosti, jej rozsah bol však užší a obmedzené tak bolo jej napĺňanie. Spolupráca inšpektorov práce a polície pri kontrolách vodičov autobusov a nákladných vozidiel je nevyhnutná, keďže inšpektori práce nemajú právomoc zastavovať vozidlá. Spoločné kontroly s políciou tiež poskytujú inšpektorom práce potrebnú ochranu pri výkone inšpekcie.

Národný inšpektorát práce nedávno inicioval zmenu legislatívy v tejto oblasti v súvislosti s výškou ukladaných sankcií. Slovensko totiž patrí medzi európske krajiny s najnižším postihom za porušenie týchto predpisov. Maximálna pokuta pre vodiča na mieste je totiž 165 eur, len v okolitých krajinách sú pritom pokuty niekoľkonásobne vyššie. Slovensko sa preto stáva tranzitnou krajinou pre zahraničné kamióny.

 

Zdroj: hliadky.sk/policia-bude-pri-kontrolach-vodicov-autobusov-a-nakladnych-vozidiel-spolupracovat-s-inspektoratom-prae