Rescue forum 112

19.01.2011 21:19

 

 

Logo rescue forum

3. medzinárodný kongres o bezpečnosti cestnej premávky
V dňoch 25. a 26. novembra sa uskutočnil v Žiline 3. medzinárodný kongres Rescue fórum 112. Ústrednou témou bola bezpečnosť cestnej premávky, ktorá slúži občanom EÚ a chráni ich. 

Počas dvoch dní odborníci v doprave, policajti, zdravotní záchranári a hasiči prezentovali svoje poznatky v oblastiach: prevencia a bezpečnosť cestnej premávky, pripravenosť a reakcie na nežiadúce a mimoriadne udalosti v cestnej premávke. 
Účastníci kongresu sa oboznámili nielen so situáciou v oblasti vývoja dopravy na Slovensku a v Čechách, ale aj s množstvom technologických a technických noviniek súvisiacich s dopravnou bezpečnosťou na cestách, železniciach, v tuneloch, pri preprave nebezpečných nákladov a podobne. Veľký záujem prítomní prejavili najmä o simulovanú ukážku príjmu a spracovania tiesňového volania, eCall funkcie a tiesňovej sms, vrátane ukážky realizovania pomoci pri dopravnej nehode.
    Nad kongresom prevzali záštitu minister vnútra, minister zdravotníctva a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

 
predsednicky stol s Ministrom vnutra a veducim BECEP